Tag archieven: pianostemmer

Wat doet een stemmer?

Wat doet een pianostemmer eigenlijk?

  1. hij brengt de tonen t.o.v. elkaar op de juiste toonhoogte met als referentiepunt a4 (de 5e a van onder); deze is ca.44o Hz. (1 Hertz=1 trilling per seconde)
  2. het afstemmen van de tonen op elkaar geschied zo dat er rekening wordt gehouden met het instrument en de ruimte waarin het staat. Dit noemen we de stretching (spreiding). Over het algemeen: hoe beter het instrument en/of hoe groter de ruimte des te groter de stretching. Dit kan in het uiterste geval betekenen dat met een groot instrument in een grote ruimte de bovenste c gestegen is tot cis en de laagste a gedaald is tot as.
  3. de pianostemmer zorgt ervoor dat de snaren van één toon, het koor genoemd,  (meestal zijn dat er 3, soms 2 of 1, zie foto), klinken alsof de toon maar één snaar heeft.
  4. de stemmer zorgt ervoor dat de nieuwe toonhoogte stabiel is en niet snel weer terugzakt (of -stijgt) naar de oude toonhoogte. Dit doet hij door de spanning zo goed mogelijk te verdelen, rekening houdend met de afzonderlijke delen van de snaar en de torsie van de stempen.
  5. onder het stemmen wordt gelijk het mechaniek gecontroleerd op gebreken.
Snaarkoren

Snaarkoren