Voorwaarden

Geachte klant,

Als u met mij een afspraak maakt, houdt u dan rekening met het volgende:

  • Betaling geschiedt bij voorkeur via een betaalverzoek of contant.
  • Prijzen zijn inclusief btw en voorrijkosten.
  • Snaarbreuk is voor risico van de klant.
  • Afbellen kan tot een dag voor de afspraak. Daarna is het volledige stembedrag verschuldigd. Mocht de afspraak om coronagerelateerde redenen niet door kunnen gaan dan is niets verschuldigd.
  • Bij afwezigheid op het afgesproken tijdstip is het volledige stembedrag verschuldigd.
  • Indien de piano onstembaar is, is € 40,-  verschuldigd.